คุณสมบัติผู้กู้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้สินเชื่อกับ Money SME มีดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท
มีหน้างาน ออฟฟิศ โรงงาน หรือ บริษัทที่สามารถตรวจสอบได้

มีที่อยู่ หรือ ที่พักอาศัย เป็นหลักแหล่งชัดเจน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

รายการเอกสารที่ใช้สำหรับขอกู้สินเชื่อกับ Money SME มีดังต่อไปนี้

สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement , บิลเงินสด , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นต้น

สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ใบจดทะเบียนประกอบการ

รูปถ่ายหน้างาน/รูปถ่ายออฟฟิศ

ยื่นผ่านสินเชื่อให้ผ่าน เพียง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

Image

1.ประเมิณ

 • ผู้ยื่นกู้แจ้งความประสงค์กู้สินเชื่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  1.โทร 096-921-7103 
  2.Line @pp8888 (มี@ด้วยนะค่ะ)      3.ฟอร์มยื่นกู้สินเชื่อ (คลิก)
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการขอสินเชื่อ

 • เจ้าหน้าที่แจ้งอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินให้ผู้ยื่นกู้ทราบ

 • ผู้กู้ยินยอม รับทราบเงื่อนไขต่างๆ

 • เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อให้ฝ่ายสินเชื่อเข้าประเมิณหน้างาน

Image

2.ยื่นเอกสาร

 • ผู้ยื่นกู้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่
  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.ใบจดทะเบียนการค้าหรือ หนังสือรับรองบริษัท

 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบแล้วจะทำการประเมิณคุณสมบัติของผู้กู้

 • (ฟรีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนยื่นเอกสาร)
Image

3.รอรับเงิน

 • หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อประเมิณธุรกิจแล้ว จะดำเนินการส่งเรื่องให้ทางสำนักงานใหญ่เพื่ออนุมัติวงเงิน โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
   
 • สินเชื่อได้รับการอนุมัติ

 • เจ้าหน้าที่โทรแจ้งรายละเอียดการผ่อนชำระสินเชื่อ

 • ผู้ยื่นกู้เซ็นสัญญากู้ยืมกับเจ้าหน้าที่

 • รอรับเงินไม่เกิน 1 ชั่วโมง